Usluge

Projektiranje, tehničko nadgledanje te puštanje u rad elektrotehničkih, odnosno upravljačkih i instrumentacijskih sustava
Izrada projekata za sljedeće segmente elektrotehničke struke:
Razvod NN napajanja u industriji
Napajanje i upravljanje MCC
PLC / DCS / Remote I/O te instrumentacijski sustavi
Arhitektura industrijskih komunikacijskih mreža
Vatrodojava, plinodojava, sigurnosni sustavi industrijskih strojeva

Ovlašteni smo za izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, a za naše partnere izvođače redovno radimo projekte izvedenog stanja
Izrada projekata automatske dojave požara za industrijska postrojenja i građevine sa sustavima automatskog gašenja (npr. DET-TRONICS)
Izrada projekata za sustave fotonaponskih modula i ostalih alternativnih energetskih izvora (gorive ćelije vodika i sl.)
Određivanje sunčevog zračenja za Hrvatsku uz korekciju po izmjerenoj zasjenjenosti i za dimenzioniranje fotonaponskih sustava

Izrada studija zaštite od munje za sve građevine i instalacije te industrijska postrojenja
U suradnji sa našim pouzdanim partnerima izvodimo kompletni posao po sistemu ''ključ u ruke'' za strojarsku i elektrotehničku struke, od faze projektiranja do predaje objekta investitoru

Naše industrije
Elektrotehnički sustavi za tehnološke procese u proizvodnji i transportu nafte i naftnih derivata te plina
Elektrotehnički sustavi za tehnološke procese u farmaceutici
Proizvodnja električne energije – niskonaponski MCC i upravljačko-instrumentacijski sustavi u elektranama
Tehnološki procesi u proizvodnji hrane i pića te u rashladnoj tehnici za industriju
Alternativni izvori električne energije (fotonaponski sustavi, sustavi gorivih ćelija vodika i sl.)
Translate »