Reference

Neki od naših projekata

(potpuna lista, sa detaljima, dostupna na uvid prema upitu)

  • Glavni i izvedbeni projekt instrumentacije, za skladištenje i transport sirove nafte za JANAF d.d.
  • Projekti nadzora i upravljanja, dojave požara i gašenja za instalacije skladištenja i transporta derivata za JANAF d.d. ,Terminal Omišalj i Terminal Žitnjak.
  • Glavni i izvedbeni projekti instrumentacije, dojave požara i hlađenja spremnika za skladištenje pentana za R.N. Sisak
  • Glavni i izvedbeni projekti instrumentacije, elektroenergetskog razvoda, sustava dojave požara te gašenja i hlađenja spremnika HCU-a,R.N. Rijeka
  • Izvedbeni projekti instrumentacije i nadzora za Laboratorij obnovljivih izvora energije na FER-u Zagreb, instalacija gorive ćelije vodika
    • Izvedbeni projekti razvoda napajanja, instrumentacije i nadzora za Laboratorij obnovljivih izvora energije na FER-u Zagreb – Solarni sustav na krovu ”C” zgrade FER-a
    • Izrada mobilnog uređaja za inertizaciju posuda za transport praškastih materijala za izradu lijekova, projekt i izrada instalacije prema posebnom zahtjevu Naručitelja, PLIVA Hrvatska d.o.o./TEVA
Translate »